Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások külsős szakértő bevonásával

Pontforrások engedélyeztetése, levegővédelmi engedélykérelem összeállítása. Környezetvédelmi hatásvizsgálat, hatástanulmány és engedélykérelem készítése. Előzetes vizsgálati dokumentáció. Egységes környezethasználati engedélykérelem. Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat. Mezőgazdasági, ipari létesítmények építési engedélyéhez környezetvédelmi tervfejezet. Vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélykérelem. Monitoring rendszer tervezése, engedélyeztetése. Szennyvízzel kapcsolatos önellenőrzési tervek. Környezetvédelmi állapotfelmérés: környezetszennyezés feltárása, lehatárolása, kárelhárítási terv készítése, kárelhárítás kivitelezésének szervezése. Települési hulladékgazdálkodási tervek, környezetvédelmiContinue reading “Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások külsős szakértő bevonásával”

Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások

Kapcsolattartás a hatóságokkal, szakhatóságokkal az engedélyeztetés során.Környezetvédelmi jogi megfelelőség rendszeres értékelése, jogszabályok változásának nyomon követése.Környezetvédelemmel kapcsolatos jogi kérdésekben tanácsadás.Hatósági helyszíni szemlén történő részvétel aktív közreműködéssel.Hulladékgazdálkodási nyilvántartási rendszer kidolgozása, karbantartása, anyagmérleg.Környezetvédelmi alapbejelentések (KAR) és változásjelentések elkészítése.Éves, illetve szükség esetén negyedéves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a hatóság(ok) felé a hulladékgazdálkodás területén.Éves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése,Continue reading “Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások”

Környezetvédelmi megbízotti tevékenység

A környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet írja elő, hogy milyen tevékenység végzése esetén szükséges megbízottat foglalkoztatni. A megbízott képesítésének meg kell felelnie a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben előírtaknak. Fontos kiemelni, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásbaContinue reading “Környezetvédelmi megbízotti tevékenység”