Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások

 • Kapcsolattartás a hatóságokkal, szakhatóságokkal az engedélyeztetés során.
 • Környezetvédelmi jogi megfelelőség rendszeres értékelése, jogszabályok változásának nyomon követése.
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos jogi kérdésekben tanácsadás.
 • Hatósági helyszíni szemlén történő részvétel aktív közreműködéssel.
 • Hulladékgazdálkodási nyilvántartási rendszer kidolgozása, karbantartása, anyagmérleg.
 • Környezetvédelmi alapbejelentések (KAR) és változásjelentések elkészítése.
 • Éves, illetve szükség esetén negyedéves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a hatóság(ok) felé a hulladékgazdálkodás területén.
 • Éves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a hatóság(ok) felé a levegőtisztaság-védelem területén (LM).
 • Éves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a hatóság(ok) felé a vízminőség védelem területén (FAVI).
 • Külső környezetvédelmi szakértői tevékenységek felügyelete, koordinálása.
 • A működés során szükségessé váló környezetvédelmi mérések megszervezése, ütemezése, lebonyolítása.
 • Megbízó telephelyének bejárása a hatósági követelmények teljesülésének folyamatos biztosítása céljából, helyszíni szakmai konzultációs lehetőség biztosítása mellett.
 • Levegőtisztaság-védelmi alap, változás és éves jelentés.
 • Hulladékok éves jelentésének elkészítése.
 • Monitoring rendszer ellenőrzési előírásaival kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása, adatszolgáltatási kötelezettség elkészítése.
 • Hulladékgazdálkodási terv készítése, felülvizsgálata.
 • Az ideális hulladékszállító partnerek felkutatása, kapcsolatfelvétel, folyamatos kontaktfenntartása.
 • Cégspecifikus környezetvédelmi jogszabály nyilvántartás készítése, naprakész állapotban tartása.
 • Munkahelyi kockázatértékelési dokumentum.
 • Telepengedélyezési eljárás.
 • Hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési szabályzat.

A fentiekkel kapcsoltban felmerülő kérdesekkel, illetve árajánlattal kapcsolatban forduljon hozzám bizalommal. E-mail cím: gyimotipatrik@gmail.com.