Munkavédelmi előadói tevékenységek

A munkavédelmi törvénynek és vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítom az alábbi feladatok elvégzését:

 • Munkahelyi kockázatértékelés (veszélyek felmérése, azonosítása, értékelése).
 • Munkavédelmi szabályzat és egyéb munkautasítások elkészítése.
 • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése (veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia).
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése (veszélyes munkaeszköz, technológia).
 • Ellenőrző felülvizsgálatok elvégzése (nem veszélyes munkaeszközök, gépek).
 • Munkavédelmi oktatási tematika összeállítása.
 • Munkavédelmi oktatás lebonyolítása.
 • Mentési terv készítése.
 • Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása.
 • Kémiai kockázatbecslés.
 • Biológiai kockázatbecslés.
 • Egyéni védőeszközök meghatározása.
 • Orvosi vizsgálatok belső szabályozása.
 • Munkavédelmi veszélyességi osztályba sorolás.
 • Közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében.
 • Munkabaleset kivizsgálása.
 • Tanácsadás.
 • Elkészült dokumentációk jogszabálynak megfelelő aktualizálása.
 • Előre bejelentett hatósági ellenőrzésen közreműködés.
 • Hatóságok előtti képviselet biztosítása.
 • Otthoni (távmunka) munkahelyek kockázatértékelésének elvégzése.
 • Saját állományban foglalkoztatott munkavédelmi szakember tehermentesítése.
 • Pszichoszociális kockázatok felmérése, intézkedési terv kidolgozása.
 • Biztonságos munkavégzés és egészségmegőrző valamint prevenciós magatartás tudatosítás a munkavállalókban (kampányok kidolgozása).
 • Munkahigiéniés felmérések elvégzése.
 • Munkavédelmi képviselő választás lebonyolítása (20 fő munkavállalói létszám felett kötelező).
 • Részvétel és tanácsadás új/ átépítést követő létesítési eljárásban.