Környezetvédelmi megbízotti tevékenység

A környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet írja elő, hogy milyen tevékenység végzése esetén szükséges megbízottat foglalkoztatni. A megbízott képesítésének meg kell felelnie a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben előírtaknak.

Fontos kiemelni, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, egyes hulladékgazdálkodási tevékenységek (pl. szállítás) folytatása esetén környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges.

Sok kisebb vállalkozásnak nem szükséges főállású környezetvédelmi szakember alkalmazása, mert az időszakosan felmerülő környezetvédelmi feladatokat környezetvédelmi megbízott alkalmazásával, bevonásával is teljesíteni tudják. Környezetmérnöki végzettségem alapján valamennyi rendeletben megjelölt tevékenység környezetvédelmi megbízotti feladatának elvégzését el tudom látni.

A fentiekkel kapcsoltban felmerülő kérdesekkel, illetve árajánlattal kapcsolatban forduljon hozzám bizalommal. E-mail cím: gyimotipatrik@gmail.com.