Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások külsős szakértő bevonásával

 • Pontforrások engedélyeztetése, levegővédelmi engedélykérelem összeállítása.
 • Környezetvédelmi hatásvizsgálat, hatástanulmány és engedélykérelem készítése.
 • Előzetes vizsgálati dokumentáció.
 • Egységes környezethasználati engedélykérelem.
 • Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat.
 • Mezőgazdasági, ipari létesítmények építési engedélyéhez környezetvédelmi tervfejezet.
 • Vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélykérelem.
 • Monitoring rendszer tervezése, engedélyeztetése.
 • Szennyvízzel kapcsolatos önellenőrzési tervek.
 • Környezetvédelmi állapotfelmérés: környezetszennyezés feltárása, lehatárolása, kárelhárítási terv készítése, kárelhárítás kivitelezésének szervezése.
 • Települési hulladékgazdálkodási tervek, környezetvédelmi programok elkészítése.
 • Rezgés mérés és védelem. 
 • Levegővédelmi előírások tervezése.
 • Vízminőségi, vízanalitikai vizsgálatok elvégzése, értékelési dokumentációk.
 • Vízügyi engedélyeztetések.
 • Zajmérések elkészítése számítások segítségével.
 • Levegővédelmi előírások tervezése.

A fentiekkel kapcsoltban felmerülő kérdesekkel, illetve árajánlattal kapcsolatban forduljon hozzám bizalommal. E-mail cím: gyimotipatrik@gmail.com.