Környezetvédelmi megbízott alkalmazása

A környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet írja elő, hogy milyen tevékenység végzése esetén szükséges megbízottat foglalkoztatni. A megbízott képesítésének meg kell felelnie a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben előírtaknak.

Sok kisebb vállalkozásnak nem szükséges főállású környezetvédelmi szakember alkalmazása, mert az időszakosan felmerülő környezetvédelmi feladatokat és engedélyben meghatározott előírásokat környezetvédelmi megbízott alkalmazásával, bevonásával is teljesíteni tudják. Környezetmérnöki végzettségem alapján valamennyi rendeletben megjelölt tevékenység környezetvédelmi megbízotti feladatának elvégzését el tudom látni.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok, szolgáltatások

Az alábbi környezetvédelmi megbízott feladatkörben az alábbi szolgáltatásokat tudom nyújtani:

 • Kapcsolattartás a hatóságokkal, szakhatóságokkal az engedélyeztetés során;
 • Környezetvédelmi jogi megfelelőség rendszeres értékelése, jogszabályok változásának nyomon követése;
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos jogi kérdésekben tanácsadás;
 • Hatósági helyszíni szemlén történő részvétel aktív közreműködéssel;
 • Környezetvédelmi oktatások, képzések tartása az alkalmazottak számára;
 • Hulladékgazdálkodási nyilvántartási rendszer kidolgozása, karbantartása;
 • Környezetvédelmi alapbejelentések (KAR) és változásjelentések elkészítése;
 • Éves, illetve szükség esetén negyedéves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a hatóság(ok) felé a hulladékgazdálkodás területén (HIR: HT, HB, HK);
 • Éves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a hatóság(ok) felé a levegőtisztaság-védelem területén (LM);
 • Éves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a hatóság(ok) felé a vízminőség védelem területén (FAVI);
 • A működés során szükségessé váló környezetvédelmi mérések megszervezése, ütemezése, lebonyolítása;
 • Megbízó telephelyének bejárása a hatósági követelmények teljesülésének folyamatos biztosítása céljából, helyszíni szakmai konzultációs lehetőség biztosítása mellett;
 • Külső környezetvédelmi szakértői tevékenységek felügyelete, koordinálása.
 • Levegőtisztaság-védelmi alap, változás és éves jelentés.
 • Monitoring rendszer ellenőrzési előírásaival kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása, adatszolgáltatási kötelezettség elkészítése.
 • Az ideális hulladékszállító partnerek felkutatása, kapcsolatfelvétel, folyamatos kontaktfenntartása.
 • Cégspecifikus környezetvédelmi jogszabály nyilvántartás készítése, naprakész állapotban tartása.