Szolgáltatások

Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása    

A környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet írja elő, hogy milyen tevékenység végzése esetén szükséges megbízottat foglalkoztatni. A megbízott képesítésének meg kell felelnie a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben előírtaknak.

Fontos kiemelni, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, egyes hulladékgazdálkodási tevékenységek (pl. szállítás) folytatása esetén környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges.

Sok kisebb vállalkozásnak nem szükséges főállású környezetvédelmi szakember alkalmazása, mert az időszakosan felmerülő környezetvédelmi feladatokat környezetvédelmi megbízott alkalmazásával, bevonásával is teljesíteni tudják. Környezetmérnöki végzettségem alapján valamennyi rendeletben megjelölt tevékenység környezetvédelmi megbízotti feladatának elvégzését el tudom látni.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok, szolgáltatások:

 • Kapcsolattartás a hatóságokkal, szakhatóságokkal az engedélyeztetés során.
 • Környezetvédelmi jogi megfelelőség rendszeres értékelése, jogszabályok változásának nyomon követése.
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos jogi kérdésekben tanácsadás.
 • Hatósági helyszíni szemlén történő részvétel aktív közreműködéssel.
 • Hulladékgazdálkodási nyilvántartási rendszer kidolgozása, karbantartása, anyagmérleg.
 • Környezetvédelmi alapbejelentések (KAR) és változásjelentések elkészítése.
 • Éves, illetve szükség esetén negyedéves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a hatóság(ok) felé a hulladékgazdálkodás területén.
 • Éves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a hatóság(ok) felé a levegőtisztaság-védelem területén (LM).
 • Éves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a hatóság(ok) felé a vízminőség védelem területén (FAVI).
 • A működés során szükségessé váló környezetvédelmi mérések megszervezése, ütemezése, lebonyolítása.
 • Megbízó telephelyének bejárása a hatósági követelmények teljesülésének folyamatos biztosítása céljából, helyszíni szakmai konzultációs lehetőség biztosítása mellett.
 • Külső környezetvédelmi szakértői tevékenységek felügyelete, koordinálása.
 • Levegőtisztaság-védelmi alap, változás és éves jelentés.
 • Hulladékok éves jelentésének elkészítése.
 • Monitoring rendszer ellenőrzési előírásaival kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása, adatszolgáltatási kötelezettség elkészítése.
 • Hulladékgazdálkodási terv készítése, felülvizsgálata.
 • Az ideális hulladékszállító partnerek felkutatása, kapcsolatfelvétel, folyamatos kontaktfenntartása.
 • Cégspecifikus környezetvédelmi jogszabály nyilvántartás készítése, naprakész állapotban tartása.
 • Munkahelyi kockázatértékelési dokumentum.
 • Telepengedélyezési eljárás.
 • Hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési szabályzat.

Külső szakértő bevonásával az alábbi szolgáltatásokat tudom nyújtani:

 • Pontforrások engedélyeztetése, levegővédelmi engedélykérelem összeállítása.
 • Környezetvédelmi hatásvizsgálat, hatástanulmány és engedélykérelem készítése.
 • Előzetes vizsgálati dokumentáció.
 • Egységes környezethasználati engedélykérelem.
 • Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat.
 • Mezőgazdasági, ipari létesítmények építési engedélyéhez környezetvédelmi tervfejezet.
 • Vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélykérelem.
 • Monitoring rendszer tervezése, engedélyeztetése.
 • Szennyvízzel kapcsolatos önellenőrzési tervek.
 • Környezetvédelmi állapotfelmérés: környezetszennyezés feltárása, lehatárolása, kárelhárítási terv készítése, kárelhárítás kivitelezésének szervezése.
 • Települési hulladékgazdálkodási tervek, környezetvédelmi programok elkészítése.
 • Rezgés mérés és védelem.  
 • Levegővédelmi előírások tervezése.
 • Vízügyi engedélyeztetések.
 • Vízminőségi, vízanalitikai vizsgálatok elvégzése, értékelési dokumentációk.
 • Zajmérések elkészítése számítások segítségével.
 • Levegővédelmi előírások tervezése.

Minőségirányítás 

 • ISO szabvány szerinti rendszerkialakítás, auditálásra való felkészítés/előkészítés.
 • Minőségirányításban használt hibafeltáró módszerek és megoldások alkalmazása.
 • Vállalatirányítási rendszerfejlesztés/kialakítás.
 • Általános üzletviteli tanácsadás. Mérnöki tervezés.